kovstar

Váš dodavatel výkovků, odlitků a  výlisků

o společnosti

Vážení obchodní partneři,

naší vizí je dodávat výjimečné a technicky dokonalé výrobky.
Chceme být pro zákazníky vyhledávaným partnerem s vyváženými vztahy,
založenými na vzájemné důvěře.


Neustále hledáme cesty, jak při patřičné kvalitě dodávat jednodušeji, rychleji a levněji.

Veškeré činnosti, kterými se naše společnost zabývá, opírám
o své 25-leté bohaté zkušenosti z oboru kovárenství

Pracoval jsem jako technolog, konstruktér a deset let
před založením společnosti KOVSTAR jsem řídil velkou kovárnu, která dodávala výkovky
především pro automobilový průmysl.

Mým pracovním krédem je poskytování kva­litních služeb, dodávky certifkovaných produktů 
a neustálá péče o všechny klienty.

Doufám, že si k naší společnosti najdete cestu a těším se
na budoucí spolupráci.


Jaroslav Stárek 

majitel společnosti KOVSTAR, s. r. o.

Opava, leden 2014